Miljöpolicy


* Vid alla inköp ska miljöaspekten beaktas. Miljövänliga alternativ ska väljas i första hand.

* Fordon och redskap ska drivas med miljövänligt bränsle om det alternativet finns tillgängligt.

* All utrustning ska servas regelbundet för att minska slitage och därmed öka livslängden och minska bränsleåtgång.

* Avfall, såsom kasserade maskiner och redskap, kontorsmaterial och förpackningar ska sorteras och lämnas till behörig utförare för återvinning, förbränning eller annan lämplig hantering.
Börjes Skogs & Trädgårdstjänst • Tel. 0705-829828 • Mail. [email protected]

Hemsida av Webbolo