HemTjänsterReferensbilderOm migMiljöpolicyKontakt

TJÄNSTER INOM TRÄDFÄLLNING

Vilka tjänster kan vi erbjuda Er?

Trädfällning

Att ta bort träd kan göras på flera olika sätt, via att fälla dem från marken, via klättring eller skylift då man tar ned trädet bit för bit.

Inga träd är omöjliga att ta ned!

Stubbfräsning

Har man stubbar kvar efter borttagna träd kan man lätt få bort dem via en maskin som fräser bort hela stubben samt dess rötter. Efter att jag fräst bort stubben kan man lätt återställa marken genom att lägga på jord samt så gräs

Slyröjning

Är det mindre storlek på träd eller buskage som behöver beskäras eller tas bort hjälper vi till även med detta

Mindre skotningsuppdrag

Utkörning av ris och stammar efter fällning eller avverkning

Bortforsling via kranbil

Bortforsling av stammar och ris efter större avverkningsuppdrag

Sektionsfällning

Då träd ej går att fälla på traditionellt sätt från marken så klättrar man upp i trädet och tar ned det bit för bit. Detta arbete sker tillsammans med våra samarbetspartners

Maskinpark

• Motorsågar 

• Motordrivet Stångsåg (räckvidd ca.4m)

• Manuellt stångsåg med räckvidd 9m

• Skogsröjare

• Gräsröjare

• Vinschutrustning till trädfällning

• Miniskotare Kranman 6000x

• Stubbfräs Vermeer SC362

• Flismaskin Bonnet 1500

Nu har senaste investeringen anlänt, en Bison 6000x miniskotare!

RUT-avdrag

De flesta av mina tjänster berättigar till rutavdrag


Skattereduktion för arbetskostnad

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster,

inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut).

Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.


Klicka här för att läsa mer om RUT-avdraget

Hemsida av Webbolo